Mẫu đơn xin visa Anh

Mẫu đơn xin visa Anh

Mẫu đơn xin visa Anh

Mẫu đơn xin visa Anh

Mẫu đơn xin visa Anh

Mẫu đơn xin visa Anh

MẪU ĐƠN XIN VISA ANH

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG TRẢ LỜI ĐẦY ĐỦ NHỮNG THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ngày kết hôn:
Ngày kết hôn:
Ngày li hôn:

22. Vợ/chồng của đương đơn hiện tại có sống cùng đương đơn không? Nếu không, vui lòng ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của vợ/ chồng?

THÔNG TIN HỘ CHIẾU

THÔNG TIN DU LỊCH

32. Có ai ngoài Đương đơn chi trả toàn bộ hoặc một phần chi phí chuyến đi của Đương đơn? (Nếu có, nêu rõ tên Người chi trả/ Tên tổ chức, Mối quan hệ với Đương đơn và lý do chi trả chuyến đi)

33. Đương đơn đã từng đến Anh trong vòng 10 năm trở lại đây không?

* Nếu , đương đơn điền vào những thông tin sau: (nếu đã đi nhiều lần, lấy thông tin 2 lần gần nhất)

A
B
A
B
A
B

34. Đương đơn đã từng đến Úc, Mỹ, Canada, New Zealand, Anh, Châu Âu trong vòng 10 năm trở lại đây không?

* Nếu , đương đơn điền vào những thông tin sau: (nếu đã đi nhiều lần, lấy thông tin 2 lần gần nhất)

A
B
A
B
A
B
A
B

35. Đương đơn đã từng đến những quốc gia nào khác NGOÀI Anh, Úc, Mỹ, Canada, New Zealand, Anh, Châu Âu trong vòng 10 năm trở lại đây không?

* Nếu , đương đơn điền vào những thông tin sau: (nếu đã đi nhiều lần, lấy thông tin tất cả các lần)

36. Đương đơn có bị từ chối cấp thị thực đến bất kỳ quốc gia nào, kể cả Anh Quốc trong 10 năm trở lại đây không?

* Nếu , vui lòng ghi rõ lí do từ chối, ngày tháng năm nào ?

37. Đương đơn có từng bị từ chối nhập cảnh vào Anh Quốc trong 10 năm trở lại đây (chẳng hạn như tại sân bay hoặc cảng biển tại Anh Quốc)?

* Nếu , vui lòng ghi rõ lí do từ chối

THÔNG TIN GIA ĐÌNH

THÔNG TIN CÔNG VIỆC VÀ THU NHẬP

THÔNG TIN Y TẾ

67. Trước đây Đương đơn đã điều trị bệnh tại Anh Quốc chưa? (Nếu có, Đương đơn vui lòng cung cấp những thông tin sau)

Đương đơn trả lời hoặc Không cho những câu hỏi sau:

Lưu ý: Có bất kỳ thông tin nào khác Đương đơn muốn được xem xét như một phần trong hồ sơ xin thị thực của mình không?