Visa Mỹ

Visa Mỹ

Visa Mỹ

Visa Mỹ

Visa Mỹ

Visa Mỹ

MẪU ĐƠN XIN VISA MỸ - DS160

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG TRẢ LỜI ĐẦY ĐỦ NHỮNG THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ngày kết hôn:
Ngày li hôn:

16. Tài khoản mạng xã hội bạn đã sử dụng trong 5 năm gần đây:

Tên mạng xã hội Không Username
ASK.FM
DOUBAN
FACEBOOK
FLICKR
GOOGLE+
INSTAGRAM
LINKEDIN
MYSPACE
PINTEREST
QZONE (QQ)
REDDIT
SINA WEIBO
TENCENT WEIBO
TUMBLR
TWITTER
TWOO
VINE
VKONTAKTE (VK)
YOUKU
YOUTUBE
Khác

THÔNG TIN HỘ CHIẾU

THÔNG TIN DU LỊCH

29. Đương đơn đã từng đến Mỹ chưa?

Đương đơn điền vào 5 lần gần nhất đến Mỹ

30. Đương đơn đã từng cấp visa vào Hoa Kỳ chưa?

* Nếu , đương đơn điền vào những thông tin sau:

31. Đương đơn đã từng có hồ sơ di dân chưa?

* Nếu , đương đơn điền vào những thông tin sau:

32. Đương đơn có từng bị từ chối visa Hoa Kỳ lần nào chưa?

* Đương đơn bị từ chối bao nhiêu lần? Vui lòng liệt kê thời điểm tháng/năm bị từ chối:

THÔNG TIN GIA ĐÌNH

43. Đương đơn có Cha, Mẹ, Con cái, Anh chị em ruột, Vợ chồng, Hôn phu, Hôn thê đang ở Mỹ không

* Nếu , đương đơn điền vào những thông tin sau:

44. Đương đơn có Cô, Dì, Chú, Bác, Anh em họ ở Mỹ không?

* Nếu , đương đơn điền vào những thông tin sau:

44-A. Thông tin người thân tại Mỹ

44-B. * Nếu Có thân nhân, đương đơn vui lòng cung cấp hành trình sau khi kết thúc chương trình tham quan Hoa Kỳ (nếu có):

THÔNG TIN CÔNG VIỆC HIỆN TẠI

THÔNG TIN CÔNG VIỆC TRƯỚC ĐÂY

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

Đương đơn trả lời hoặc Không cho những câu hỏi sau: