Mẫu đơn xin visa New Zealand

Mẫu đơn xin visa New Zealand

Mẫu đơn xin visa New Zealand

Mẫu đơn xin visa New Zealand

Mẫu đơn xin visa New Zealand

Mẫu đơn xin visa New Zealand

MẪU ĐƠN XIN VISA NEW ZEALAND

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1.

2.

3.

Phần dành cho người đi cùng là vợ hoặc chồng

Phần dành cho người đi cùng là con

Phần dành cho người đi cùng là con 1

THÔNG TIN SỨC KHỎE

Ngày dự kiến sinh:

ĐẶC ĐIỂM TÍNH CÁCH

LOẠI VISA

Thời gian dự kiến đến New Zealand: Ngày
Thời gian dự kiến rời New Zealand: Ngày

TÀI CHÍNH